خدمات اشتغال

زرفام در راستای ماموریت های خود در برنامه آبادانی و پیشرفت بنیاد علوی ،در مناطق مختلف کشور اقدام به راه اندازی زنجیره های اشتغال در حوزه های مزیت دار مینماید.

خدمات بازرگانی

یکی از اصلی ترین مسائل اقتصاد مناطق محروم کشور عدم دسترسی این مناطق به بازارهای مناسب و شهر های پر جمعیت است. زرفام با ایجاد شبکه بازار یابی و بازار رسانی و خرید به موقع و به میزان کافی محصولات سعی دارد تا این محصولات را با قیمتی منصفانه به بازار عرضه کند.

خدمات توانمند سازی

توانمند سازی رمز دسترسی ج.وامع کم برخوردار به ثروت و جایگاه و هویت است . با بهره گیری از بهترین ابزارهای نوین ، فناوری های روز و سرمایه گذاری ویژه در بخش اموزش و ابزارها ،زرفام در تلاش است تا جامعه هدف خود را توانمند ساخته و چرخه فقر و محرومیت را بشکند.

خدمات دانش بنیان

بهره برداری از دانش روز به منظور افازیش بهره وری زنجیره های تولید و همچنین کشف راه های تازه ثروت آفرینی و استفاده از منابع ملی و محلی یکی از اهدافی است که زرفام با ایجاد شبکه شرکت ها و همکاران دانش بنیان ان را دنبال میکند.

به شبکه زرفام بپیوندید

زرفام با بهره گیری از امکانات و توانمندیهای خود از طریق اعطای تسهیلات کم بهره ،به کارگیری امکانات هلدینگ های بنیاد مستضعفان در قالب مسئولیت های اجتماعی فرصت های بی نظیری برای رشد شما فراهم آورده است .با پیوستن به شبکه زرفام امکان بهره برداری از این فرصت ها برای شما فراهم شده و امکان عرضه محصولات و خدمات شما به شبکه زرفام فراهم میشود.