محصولات مردم

سوالات متداول

ملک مورد نیاز برای فروشگاه مردم چه مشخصاتی باید داشته باشد؟
همکاری با زنجیره مردم چه مزایایی دارد؟
نحوه تامین کالا در زنجیره مردم چگونه است ؟

ماموریت فروشگاه مردمتأمین مایحتاج روزمره و ضروری خانوار با تنوع مناسبی از گروههای مختلف کالایی با محصولات اصیل روستایی و برندهای برتر و پر مخاطب بازار و تقسیم سود حاصله بین مردم ،تولید کنندگان و عرضه کنندگان